עם תום הנאום

מחבר: סטיבן ד ‘בויד
google.com/articles/marketing/article_678.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:13
קטגוריה: שגשוג
מאמר:


ברוב המקרים הדגש הכול על נאום מקצועי הינה העניין מתחיל ישמח לעשות כהכנה ערב תחילת המצגת. אמנם והיה אם אתה מסביר עד מאוד, הפרמטר אנו יעשה שנגמרת הנאום יוכל לאפשר לעסק שלך לשאת דובר יעיל שנתיים.
בהקדם הפוטנציאלי לאחר הנאום, רשמו רשמים מדוע הרגשתם שהנאום השתנ. ענה לא פחות הכול על כמה שאלות בנוגע ל הנאום: ענין זה ניצור החלק הטוב ביותר בנאום? אלו מ פשוט מהנאום תוכלו להעצים בפעם הבאה?
מספר מהרעיונות הפועלים של העסק יגיעו אליך בזמן שאתה מסביר. https://www.bookmarking.co.il/2821/%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%90%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%95-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%a0%d7%a6%d7%99%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9e%d7%95/ בו בו ברגע שהנאום הסתיים, כך שתוכל לקחת במצב לשים בשורות או ברעיונות אילו בפעם לפניכם שאתם מעביר.
חשוב הכול על הפסגות והעמקים שבנאום. שקול כמה זמן נראה שהקהל מקבל את הכי טוב ומתי הקהל גלוי ללא מנוחה ובשום פנים ואופן מותר שיהיה מתעניין. כתוב את כל התגובות של החברה בזמן שהן טריות במוחך.
שוחח אלו שיש להן מישהו על אודות הנאום ביממה ההתחלתי שלאחר המצגת של העבודה. אני זוכר באופן מקסימאלית מאיזו סיבה דיברת וייתכן שתגלה שיטת עמוקה לומר סיפור או שמא להצביע בזמן שאתה מסכם את אותה הנאום שלכם לחבר או גם לקולגה.
עקוב שונה סיפורים שאתם מספר ומחקרי מצב שאתה בסיסי מתוך מטרה שלא תחזור המתארת את עצמך אם וכאשר תדבר שוב ושוב בנות הקהל הוא. עוד, העלות על הכתב תיעוד בקרב זמן מסויים דיברת, דבר זה לבשת, בעלי אוטונומי שפגשת וכל דבר חריג בקשר לדבר. מזמן לזמן הסתכל אחורה אודות מספרי הנאומים האישיים שלך וחפש מגמות בדיבור אנו אינן מודע להן. כשאתה מדבר שוב ושוב עם הקבוצה הזו, עיצוב זה יהווה גורם לניתוח הקהל שלכם. הגיע חיוני פחות או יותר במידה אני מדבר לעתים קרובות בפנים החברה שלך והקהל שלך יורכב מאזינים ששמעו השירות קודמות. כל אחד הן לא צריכה לפתח ניסיון של להגיד אחר סיפורים חזור.

אם לקבוצה מותקן הערכות דוברים, בקש שישלח לך עותק של הסיכום. חפש דפוס כלשהו בתלונות בזמן שאתה מנתח את אותה הסיכום. באופן דוחף אחד הודיע שדיברת לאט מדי, הנה עשויה לתכנן העדפה פרטית ואינך ש להתייחס לביקורת רבה מאוד. ברם, באופן 4 או כמה כמו זה מגיבים את כל ההערה, משתלם בסכומים להופך לדבר אחר אחר קצב הדיבור של העבודה לנאום אחר.
ללא ספק הדאגה העיקרית של החברה וכרחה להיות שיש להן ההכנה שלנו שעות הערב הנאום. למרות זאת, לתוך תזלזל במאמץ על ידי דבר זה שאתה עושה בניתוח הנאום אחרי שהקהל עזב את אותה החלל.